מחזור פסולת אלקטרונית

מחזור פסולת אלקטרונית

קונה נכבד/ה,

בהתאם להוראות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע"ב 2012 (סעיף 30 א ) , הנך רשאי למסור, ללא תמורה, סוללות למיחזור וכן פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני הדומה למוצר שרכשת במתחמי התדלוק של "דלק" ואנו נדאג להעברתו למיחזור מוכר באמצעות תאגיד המיחזור מ.א.י - מיחזור אלקטרוניקה לישראל. אין להשליך פסולת מסוג אחר במיכלי מ.א.י.

www.mai.org.il לקריאה נוספת באתר